İnsan Kaynakları Programları

Kuruluşların danışmanlık çalışmalarından azami fayda sağlaması sunulan hizmetin kuruluşun ihtiyaç ve beklentilerine, iş süreçlerine göre özelleştirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Bunu başarmanın en önemli adımı ise uygulamadan gelen danışmanlar ve farklı sektörlerde edindikleri tecrübeler ile projeye katkı sağlamalarıdır.

 

MBH Grup olarak İK projelerimizde;

  • Performans Yönetimi
  • İş Analizi ve İnsangücü Planlama
  • Değerleme Merkezi
  • İş Değerleme
  • Ücret Yönetimi
  • Kariyer Yönetimi
  • Eğitim Yönetimi
  • İş Hukuku ve İşçi – İşveren İlişkileri
  • Çalışan Memnuniyeti Anket Çalışması

 

İnsan Kaynakları Programları

Balanced Scorecard

Eğitim Etkinliklerinin Performans Ölçümü ve Eğitimin Kendini Geri Ödemesi

Eğitim Programlarının Geliştirilmesi

Eğitim Yönetimi

Endüstriyel Disiplin ve Kurumsal Aidiyet

İnsan Gücü Planlama

İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Ölçülmesi

İnsan Kaynkları Uygulamalarında Psikometrik Teknikler - Uygulamalı Workshop

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Analizi Yapma ve İş Tanımı Yazma

İş Değerlendirmesi, Norm Kadro Analizi ve Performansa Bağlı Ücret Yönetimi

İş Güvencesi Kavramı ve İş Kanunu Bağlamında İş Sözleşmesi

Kariyer Planlama

Kurum Kültürü Analizi ve Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi

Norm Kadro Analizi

Performans Yönetimi

Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimi'ne Geçiş

Şirket Birleşmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Ücret Yönetim Sistemi ve Performans Yönetimi

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

4857 Sayılı İş Kanunu ve Uygulama Sorunları