Eğitim
İK Danışmanlığı
Yönetim Danışmanlığı
EĞİTİMİN MASRAF OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ
CEHALETİN BEDELİNİ HESAPLAYIN...

HİKÂYEMİZ

HİKAYEMİZ

 

Tutku

Bu bir tutku… 20 yıl önce başlayan bir aşkın hikayesi… Farklı olmanın tabii sonucu. Sıra dışı düşüncenin bir ürünü... Önce, kabına sığamayan birkaç gönüldaş, kafa kafaya verip zoru seçtiler. Yani düşünmeyi… Dipsiz bir kuyuya gözü bağlı dalmak, ya da uçaktan paraşütsüz atlamak gibi bir şey.

Kendilerine durumdan görev çıkaran gönüldaşlar büyük düşündüler. Hayal kurdular. Kendilerine bir vizyon belirlediler. Ve ona ulaşmak için geceli gündüzlü çalıştılar.

Dört yıl kadar sessiz ve derinden süren bir AR-GE çalışması… Günümüz ölçülerine göre üniversiteleri kıskandıracak doküman zenginliği…

İşe gönülden katılım

Bir ülkenin rekabet gücü kuruluşlarının gücüne dayanıyor; kuruluşlar çalışanlarına. Çalışanların rekabet gücü ise ‘işe gönülden katılım’ demek.

Evet hareket noktası bu. Yani kendimizi değiştirmeden dünyayı değiştirmek mümkün değil. Kendimizi öğrenerek geliştirmek ve gelişerek değişmek zorundayız. İş’te liderlik ancak böyle gerçekleşebiliyor.

Kilometre Taşları

Yirminci yılın sonunda 35 kişilik takım oluştu. Ve 80’in üzerinde danışman – konuşmacı havuzu. Yirmi yılda 2000 seminer, 100 konferans ve sayısız danışmanlık projelerine imza atıldı. Yüzlerce makale yayınlandı. 15 bin seminer ve konferans katılımcısına 125 bin saat eğitim gerçekleşti. 900’ün üzerinde müşteri ile çözüm ortaklığı yapıldı. Mükemmel hizmet için 50’den fazla iş ortağı ile güç birliğine gidildi.

Yolculuk devam ediyor. Vizyonun kilometre taşlarından olan hedeflerin bazılarına ulaşıldı. MBH’in ana kumandasını yöneten Beyoğlunda ki merkez, çözüm ortağı müşterilerin kalp atışlarını dinliyor. Destek hizmetleri 150 m2’ye varan mekanı ile AR-GE merkezi, tasarım yetkinliğiyle yenilikçiliği esas alıyor….

MBH Group, Ortak bir kültür oluşumuna destek vererek, kurumsallaşmak isteyen kuruluşların yanında yer alıyor, çalışanların işe gönülden katılımını sağlama üzerine kaynakların daha etkili değerlendirilmesi için çalışıyor. .

 İşin özeti ;

 MBH Group; kuruluşlarda başarının vazgeçilmez unsuru “işe gönülden katılım”ı sağlayan, insan tabiatına uygun yönetim anlayışının oluşturulması için değer üretmeye odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Çekirdek Yeteneğimiz

Kuruluşlarda ortak dil, anlayış, kültür ve hedef birliği içerisinde işe gönülden katılımı sağlayan kurum kültürü oluşturmak.

 

Farklılığımız

Yönetimde son trendleri esas alan

Sosyo-kültürel değerlere saygılı

Etkileşimli, eğlenceli, yenilikçi

Keşfedici, meraklı, buluşçu

Şirket kültürünü dikkate alan

Yaşanmış örneklerle desteklenen

Yetişkin eğitiminin gereklerini bilen

İşe gönülden katılımı sağlayan

Kurum kültürünüzü, önceliklerinizi uzun soluklu benimseyen

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak ,temel amaç olarak değer ve çözüm üretmek

EĞİTİM

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

 

Yola çıktığımız 1999 yılından itibaren birer değer olarak gördüğümüz bütün kuruluşlara, bizi güçlü kılan Kalbe Endeksli Yönetim anlayışıyla katkı sağlamak için var tüm bilgi birikimimizi paylaşıyoruz.

 

İş yönetiminde mükemmellik, karar kalitesinin yükselmesi ve kişisel gelişimi amaçlayan MBH Group çalışmalarının tasarım ve sunumunda mükemmeliyetçi yaklaşımdan taviz vermiyoruz. İnsanımızın kişi ve şirket düzeyinde sosyo-kültürel yapısı hassasiyetle dikkate alıyor ve “insanlar öğrenmeye bayılır, ancak öğretilmekten nefret eder” gerçeğinden hareketle, etkileşimli ve mutlaka eğlenceli bir ortamda bilgi paylaşımını hedefliyoruz.

Eğitim yaklaşımımız
İhtiyaç analizi için ön çalışma,

Organizasyonların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar sunma,
İnsan faktörü ve sosyo kültürel bakış açılarının farkındalığı

Kuruluşun yönetim modeli ve Lider Faktörü
Geri Dönüşünü Kontrol Etme Eğitim öncesi ve sonrasında ilgili konuda yaptığı test, anket ve grup çalışmalarıyla ölçümleyerek raporlamak,
organizasyona  kattığı değeri ortaya koyma olarak özetlenebilir.

 

Bizler eğitimi, sürdürülebilir, anlaşılır, yetkinliğe göre şekil alabilir bir araç olarak görüyor ve sizler gibi değer teşkil eden kurumlara;

sürekli öğrenen,

öğrenirken gelişen ve paylaşarak bütüne katkıda bulunabilen bireylerin katılımını sağlamak için çalışıyoruz,

 

Ve de siz gelişip büyürken, biz de bu sürecin bir parçası olmayı temenni ediyoruz…. 

İK DANIŞMANLIĞI

Kuruluşların aldığı danışmanlık hizmetlerinden azami fayda sağlaması, sunulan hizmetin kuruluşun ihtiyaç ve beklentilerine, iş süreçlerine göre özelleştirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Bunu başarmanın en önemli adımı ise uygulamadan gelen danışmanlar ve farklı sektörlerde edindikleri tecrübeler ile projeye katkı sağlamalarıdır.

 

MBH Grup olarak İK projelerimizde;

  • Performans Yönetimi
  • İş Analizi ve İnsangücü Planlama
  • Değerleme Merkezi
  • İş Değerleme
  • Ücret Yönetimi
  • Kariyer Yönetimi
  • Eğitim Yönetimi
  • İş Hukuku ve İşçi – İşveren İlişkileri
  • Çalışan Memnuniyeti Anket Çalışması

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

MBH olarak, yıllardır şirketlerde çalışıp, deneyim kazanmış ve ileri ülkelerde uygulanan yöntemleri incelemiş uzman ekiplerimizin geliştirdiği "ŞİRKET DOKTORLUĞU" Konsepti ile danışmanlık hizmetlerine yeni bir yorum getirmiştir. Bu Konsepti kısaca şöyle tarif edebiliriz:

MBH ŞİRKET DOKTORLUĞU konseptine göre bir şirketin çevresi, ait olduğu sektör ve rekabet ortamı incelenerek işe başlanır. Bu incelemelerin sonunda sektörde hangi fırsatların ve tehlikelerin bulunduğu, yapılması gerekli olanın ne olduğuna dair ipuçları ortaya çıkarılır.

Sonra şirketin işleyişine bakılır ve belli başlı fonksiyonları ayrı bölümler halinde incelenir (Marketing, teknolojik, sınai, mali, insan kaynakları, yönetim ve bilgi sistemleri vb). Bu incelemeler şirketin operasyonel birimlerinde hangi yeteneklerin bulunduğunu (şirketin ne yapabilir olduğunu) ortaya çıkarır.

Bu sistematik incelemeler yapıldıktan sonra, çevrede bulunan fırsatlar ile şirketin sahip olduğu yetenekler arasında nasıl bir sinerji oluştuğu değerlendirilir. Şirketin bütünü itibariyle konulan teşhis ve önerilen reçete (çözüm) bir sonuç raporu ile sunulur.

 

Yönetim Danışmanlığı hizmetimizin kapsamları;

·Şirket Doktoru – Kurumsal Check-Up

·Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

·Vizyon, Misyon, Strateji

·Risk Analizi

·Verimlilik

·Süreç Yönetimi

·Yönetici Yetiştirme / Geliştirme Programları

·Üst Düzey / Orta Düzey Yönetici Koçluğu

BİZE ULAŞIN

REFİK SAYDAM CAD. No:16 BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

T. +90 212 213 2636

E. info@mbh.com.tr